top of page
Charter İşletme Modeli 2.jpg

Charter İşletme Modeli

         

           “Charter İşletme Modeli”’nde bir tekneyi 4 ortak paylaşır. 52 haftanın 4 haftası teknenin genel bakımı için karaya alınmasına ayrılırken kalan 48 hafta ortak başına 12 hafta olmak üzere paylaşılır.

     Hisse sahipleri hakları olan 12 haftanın, 2 haftası yüksek sezon , 1 haftası orta sezon olmak üzere minimum 3 haftasının Lovesail tarafından charterda işletilmesine izin verir. Geri kalan 9 haftanın dilerlerse tümünü kendileri kullanabilecekleri gibi isterlerse kiraya da verebilirler. Bu amaçla satın alınan tekne, ticari tekne olarak tescil edilir ve LoveSail Charter işletmesi altında kiraya verilebilecek şekilde turizm işletme belgesi alınarak tüm dünyadaki charter acentelerinin ulaşabileceği bir platformda kiralamaya açılır. Hissedar kiraya verilen haftaları ve bunların bedellerini online olarak izleyebilir. Dilerse tüm haftaları kiraya açık bırakıp, kiralanmayan haftalarda son dakika olarak teknesine gelip satış şansını da arttırabilir.

          Charter işletmesindeki teknenin ekonomik ömrü 5 yıl sonra dolacağından 5. sezon sonunda tekne satılarak hisse sahiplerine payları dağıtılır. Teknenin 2. el satışına TUR MARIN 2. EL satış pazarlama kanallarıyla, Sailway teknik tarafta destek verir.

        "Charter İşletme Modeli" tekne işletme maliyetlerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek isteyen, teknesini hem kullanıp hem kiraya vererek gelir sağlamak isteyen deniz severler için uygun bir modeldir.  

          

bottom of page