top of page
4-_Özel_Kullanım_Modeli_2.jpg

Özel Kullanım Modeli

          "Özel Kullanım Modeli" 'nde bir tekneyi 6 ortak paylaşır. 52 haftanın 4 haftası teknenin bakım onarım için karaya alınmasına ayrılırken kalan 48 hafta ortak başına 8 hafta olmak üzere hisse sahipleri tarafından paylaşılır. Dileyen hissedar birden fazla hisse alarak kullanım haftalarını arttırabilir. 
 

           "Özel Kullanım Modeli" 'nde tekne, özel tekne olarak tescil ettirilir ve tüm ortakların hisse payı tekne ruhsatına işlenir. Hissesini satmak isteyen olur ise hisse öncelikle diğer hissedarlara sunulur. Almak isteyen olmazsa hisse üçüncü şahıslara satışa açılır.
 

          Sailway, hissedarlara her türlü teknik / lojistik desteği, temizlik hizmetlerini verir, teslim alma ve teslim etme işlerini yürütür. Hissedarlar kullanım haftalarını bir takvim üzerinden online izleyebilirler.

          "Özel Kullanım Modeli"  tekne işletme maliyetlerini düşürmek, paylaşarak en aza indirmek isteyen tüm deniz severler için uygun bir modeldir.

bottom of page